ข่าวสารและประกาศ

News & Event , Knowledge Information

24 พฤศจิกายน 2558 19:24 น.

บริษัทออกแบบเว็บ ทำเว็บ กำลังเปิดรับนักศึกษาที่กำลังศึกษา ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร ชั้นปีที่ 3 หรือ 4 ที่มีความสนใจเข้ารับการฝึกงานในสาขาต่างๆด้วยรูปแบบแคมป์ฝึกงาน Intensive Acting Workshop โดยคอนเซ็ปนักศ...

«1 2 3 4 5 6 7
02-138-3515-6