18 สิงหาคม 2559 16:58 น.

node.js มันคืออะไรกันนะ node.js ไม่รู้จะนิยามมันยังไง เพราะว่า มันไม่ใช่ภาษาใหม่ และมันไม่ใช่ตัว compiler ใหม่ ที่ถ้าเอาไปเทียบกับ PHP เราก็จะเข้าใจตรงกันว่า PHP มันคือ ภาษา computer แต่ nod...

1
02-138-3515-6