ผลงานพัฒนาเว็บ/โปรแกรม :

COSMO (THAILAND) CO., LTD.

ประเภท UI ประเภท UI Custom Web Design
รูปแบบการแสดงผล รูปแบบการแสดงผล Normal Web Design
ภาษาหน้า UI ภาษาหน้า UI HTML / CSS
เครื่องมือค้นหา เครื่องมือค้นหา Support Search Engine Optimization (SEO)
ลูกเล่นและเทคนิค ลูกเล่นและเทคนิค jQuery - client side language
ภาษาเซิฟเวอร์ ภาษาเซิฟเวอร์ OOP PHP - Server side language
ดาต้าเบสดีไซน์ ดาต้าเบสดีไซน์ mySQL
ความปลอดภัย ความปลอดภัย SQL INJECTION / MD5
Release Date Release Date 3 กุมภาพันธ์ 2557
Links Project Links Project http://www.cosmoth.com/
02-138-3515-6